Video xem thêm: Người mẫu Philippines lần đầu tiên xuất hiện trong quảng cáo của Victoria's Secret.