Video xem thêm: Dù không là quán quân, Mai Ngô vẫn là “chiến binh” nỗ lực và tỏa sáng nhất suốt hành trình The Face!