Video xem thêm: Bị cá heo đuổi bắt, hải cẩu leo lên thuyền cầu cứu ngư dân