Video xem thêm: Tổng hợp khoảng khắc từ bé đến lúc trở thành ngôi sao ca nhạc của G-Dragon