Video xem thêm: Cú nhảy chí mạng của VĐV người Pháp tại Olympic 2016