Video xem thêm: Bà ngoại tặng quà cưới cho cháu: "Ngoại không có chi, ngoại cho con 10 cây vàng"