Video xem thêm: Hồ Ngọc Hà , Xuân Lan , Thanh Hằng Thuở Là Thí Sinh Chung Sàn CatWalk 2006