Video xem thêm: Kỳ Duyên xin lỗi vì đi trễ tại họp báo HHVN 2016