Video xem thêm: Khâm phục cô gái phải ghép cẳng chân vào đùi vì ung thư xương hiếm gặp vẫn đam mê nhảy ballet