Video xem thêm: Cảm động chó mẹ rơi nước mắt khi con mình được cứu sống