Video xem thêm: Tóc Tiên phải thay đổi ngay biệt danh của Bảo Trân ngay sau khi thí sinh này biểu diễn