Video xem thêm: Vì sao càng yêu lâu càng dễ chia tay?