Video xem thêm: Lý Nhã Kỳ được xướng tên, có người chỉnh váy trên thảm đỏ Cannes