Video xem thêm: Trấn Thành gọi tên Hari Won trong lúc cận kề nguy hiểm