Video xem thêm: Vì sao Đông Nhi xứng đáng có mặt trong Forbes Vietnam