Video xem thêm: Các bé sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam