Video xem thêm: 6 lần yêu nhau trên màn ảnh của cặp đôi Lương Thế Thành - Thúy Diễm