Video xem thêm: Phút nhảy xuống sông vớt 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi