Video xem thêm: Chị em song sinh có cùng chỉ số cơ thể