Video xem thêm: Rơi nước mắt với MV nhạc phim "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân p2"