Video xem thêm: Dàn mĩ nhân Việt tại sự kiện của nhà thiết kế Lâm Gia Khang