Video xem thêm: Clip: Seung Ri chơi DJ và "quẩy" hết mình trong bar tại Việt Nam