Video xem thêm: Quỳnh Mai: ‘Tôi thấy Việt Nam vẫn bị coi là ‘con ghẻ’ của chương trình!’