Video xem thêm: Diễm My: "Ai yêu tôi thì sướng lắm!"