Video xem thêm: OnlyC cùng học trò Lou Hoàng hát mộc hit mới