Video xem thêm: iPhone bốc cháy dữ dội khi cho vào sáp màu nóng chảy