Video xem thêm: Nhóc tì nhà Bằng Kiều chúc mừng năm mới khán giả