Video xem thêm: Những mối tình nở nhanh, tàn cũng nhanh trên phim trường của Hoa ngữ