Video xem thêm: The Remix 2016 - Hoàng Thùy Linh London Bridge