Video xem thêm: The Remix 2016 Big Daddy và Justatee-Dù anh có đứng lại