Video xem thêm: [2BĐ] JustaTee đỉnh trong âm nhạc nhưng "chịu thua" về nhan sắc trong The Remix