Video xem thêm: Điểm danh 5 ca sĩ xứ Trung phải đổi nghề diễn để được nổi tiếng