Video xem thêm: Hài Hoài Linh 2013 - Người đẹp hoa anh đào - Hoài Linh, Trường Giang