Video xem thêm: Trải nghiệm cắt tóc khi đang nhảy dù lượn