Video xem thêm: Trấn Thành: "Tôi kém may mắn hơn Trường Giang trong điện ảnh"