Video xem thêm: NASA sử dụng tiếng Việt để liên lạc với người ngoài hành tinh