Video xem thêm: Màn cầu hôn ngoài không gian lãng mạn nhất thế giới