Video xem thêm: Hoài Linh: "Tôi cần tiền, sẵn sàng bán mạng để thực hiện tâm nguyện"