Video xem thêm: UFO đổ bộ trên bầu trời Santiago, Chile