Video xem thêm: Giảm 60kg sau 1 năm, chàng béo hoá thành hot boy lực lưỡng