Video xem thêm: Phát biểu sau khi bị trao nhầm vương miệng của Hoa hậu Colombia