Video xem thêm: Trần Lập cảm ơn bạn bè tổ chức đêm nhạc vì mình