Video xem thêm: Buông Đôi Tay Nhau Ra | OFFICIAL MUSIC VIDEO | Sơn Tùng M-TP