Video xem thêm: Bó tay với gameshow "hành hạ" thiếu nữ Nhật