Video xem thêm: Hoài Linh muốn lạy khách mời của Ơn giời, cậu đây rồi