Video xem thêm: Tây Bắc trong MV của ca sĩ Kyo York