Video xem thêm: Trang Pháp, Dương Khắc Linh, Lê Hiếu trong tiệc đầy tháng con trai Đăng Khôi