Video xem thêm: Justin Bieber mang giày cao gót và chạy