Video xem thêm: Trấn Thành chia sẻ về việc "ngồi ghế nóng" trong cách chương trình truyền hình