Video xem thêm: Phạm Hương tự tin khoe giọng với ca khúc Về thôi.